ESKORTY TECHNICZNE WłOCHY (ITALIA)
ATE- pomoc w transportach wyjatkowych – uzyskała regularną liczencję na wykonanie uslug Eskorty Technicznej Transportów Wyjątkowych.
Pracujemy wylącznie z wykwalikfikowanym personelemi i z wyposażonym sprzętem który posiada systemy senializacji wizualnej który towarzyszy w calkowitym bespieczeństwie wasz transport wyjatkowy.
Używamy środków i pracowników w całym terytorium włoch w sposub żeby zapewnić natychmiastową i profesionalną odpowiedź na każdą waszą prośbę o eskortę.
ESKORTY TECHNICZNE W CAŁEJ EUROPIE
Dzięki naszym zaufanym partnerom w każdym kraju Europy jesteśmy w stanie zapewnić uslugi eskorty, toważyszyć w każdym transporcie wyjątkowym i w każdym kraju.

Oblicz tutaj twoją eskortę !

Autostrady i drogi podmiejskie glówne / jednokierunkowe / dwukierunkowe conajmniej z dwoma pasami ruchu dla kierunku jazdy oddzielonego centralnym rozdzielaczem ruchu.

(Autostrady, szosy, połączenia autostradowe)


Droga dwukierunkowa z jednym pasem kierunku ruchu

(Drogi Prowincjalne i Miejskie)

*we wszystkich odcinkach drogi dwukierunkowej z jednym pasem ruchu do kierunku jazdy gdzie jest zapisany tylko jeden pojazd jest obowiązkowe mieć na pokładzie poza kierowca jeszcze jedna osobę z prawem jazdy.